PRIVACYBELEID

divider

Privacyverklaring van Kapsalon Lotus.(GDPR-conform)

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kapsalon Lotus verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van Kapsalon Lotus, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoons-gegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1)Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Kapsalon Lotus,mechelsesteenweg,379 3020 Herent tel.016232734
Het kapsalon is bereikbaar via :info kapsalonlotus.be

2)Welke gegevens worden verwerkt door Kapsalon Lotus en voor welk doel:

2.1 De volgende gegevens worden verwerkt:
a) voor-en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens
c) telefoonnummer, e-mailadres
d) kleurfiche en eventuele hoofdhuiddiagnose
2.2 Kapsalon Lotus verwerkt de in sub2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
b)de hoofdhuiddiagnose wordt gebruikt in de voortgang van de behandelingen en om deze te monitoren.
E-mail berichtgeving:
Kapsalon lotus gebruikt je naam en e-mailadres om een nieuwsbrief met informatie over diensten en activiteiten te sturen.
Afmelding voor deze mailing is te allen tijden mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3) Bewaartermijnen.

Kapsalon Lotus verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4.Beveiliging en bewerkers.

Kapsalon Lotus doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik .We doen dit aan de hand van fysieke ,administratieve en technologische maatregelen. Alleen bevoegde personen krijgen toegang tot onze systemen en de toegang is beperkt tot de systemen die zij om professionele redenen nodig hebben.
Voor zover gegevens worden vertrekt aan derden ,komt Kapsalon Lotus met deze derden overeen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

5) Inzagerecht, verwijdering en vragen, klachten.

-via Vancamp Birgitta van Kapsalon Lotus kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
-Bij vertrekken van deze informatie moeten wij steeds rekening houden met de rechten en vrijheden van andere personen.
-Vancamp Birgitta zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
-Indien je bezwaar wilt maken tegen de verdere verwerking van je persoonsgegevens als bedoelt in art.2, kan je eveneens contact opnemen met Vancamp Birgitta.
-Indien je klachten hebt over de wijze waarop Kapsalon Lotus je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt kan je contact opnemen met de autoriteit Persoonsgegevens.
-Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan Vancamp Birgitta van Kapsalon Lotus via : info kapsalonlotus.be

6) Wijzigingen.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd .De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Kapsalon Lotus
Vancamp Birgitta.

COOKIEBELEID

divider

Deze website maakt gebruik van cookies. 

 

Wat is een cookie? 

 

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren. 

 

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel? 

 

“Essentiële cookies” 

Essentiële cookies zijn nodig zodat bezoekers alle functies van de website correct kunnen gebruiken. Zonder essentiële  cookies zal de website niet correct werken. 

 

“Marketing cookies” 

Marketingcookies zijn cookies van derden die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.  

 

“Functionele cookies” 

Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld de taal. 

 

“Analytische cookies" 

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren. 

 

 

Overzicht van cookies 

 

Essentiële cookies 

 

XSRF-TOKEN 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen 

Duurtijd: Sessie 

 

hs 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen 

Duurtijd: Sessie 

 

svSession 

Doel: Gebruikt in verband met de aanmelding van de gebruiker 

Duurtijd: 2 jaar 

 

SSR-caching 

Doel: Gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site werd weergegeven 

Duurtijd: 1 minuut 

 

_wixCIDX 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging 

Duurtijd: 3 maanden 

 

_wix_browser_sess 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging 

Duurtijd: Sessie 

 

Consent-policy 

Doel: Gebruikt voor cookiebanner parameters 

Duurtijd: 12 maanden 

 

smSession 

Doel: Gebruikt om ingelogde site-leden te identificeren 

Duurtijd: Sessie 

 

TS* 

Doel: Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen 

Duurtijd: Sessie 

 

bSession 

Doel: Gebruikt voor het meten van de doeltreffendheid van het systeem 

Duurtijd: 30 minuten 

 

 

Fedops.logger.sessionId 

Doel: Gebruikt voor stabiliteits-/effectiviteitsmeting 

Duurtijd: 12 maanden 

 

Marketing cookies 

 

fbp 

Doel: Gebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en geeft inzicht in hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 180 dagen 

 

Functionele cookies 

 

wixLanguage 

Doel: Gebruikt bij meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan 

Duurtijd: 12 maanden 

 

Analytische cookies 

 

ga 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 2 jaar 

 

gid 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 24 uur 

 

gat 

Doel: Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden 

Duurtijd: 10 minuten 

 

hjid 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 1 jaar 

 

utma 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en zijn laatste bezoek plaatsvond 

Duurtijd: 2 jaar 

 

utmz 

Doel: Gebruikt om de bron of campagne aan te geven hoe de gebruiker de site heeft bereikt 

Duurtijd: 6 maanden 

 

 

Beheer van cookies 

Beheer van cookies via je browser: 

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser. 

 

Beheer van cookies via de website en de cookie-informatiebanner: 

Als gebruiker kan je zelf aangeven of je enkel essentiële cookies of ook andere cookies (zoals marketing cookies,…) wil aanvaarden. Dit doe je door te klikken op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner: 

"Accepteer alles": als je als gebruiker deze knop aanklikt, geef je de toestemming om zowel de essentiële cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens jouw bezoek(en) aan de website. 

"Details": als je als gebruiker deze knop aanklikt, zie je een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kan je per categorie aan- of afvinken welke cookies je al dan niet wenst te accepteren. De essentiële cookies, die noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens jouw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestig je je keuze via de knop "Opslaan". 

  

Terugtrekking Intrekken van de toestemming 

 

N/A